Alcohol kan het risico op borstkanker verhogen. Een team aan de universiteit van houston hebben een belangrijke schakel ontdekt tussen alcohol en borstkanker door het identificeren van een kankerverwekkende gen getriggerd door alcohol. In de verenigde Staten komt alcoholconsumptie vaker voor bij vrouwen en is een risicofactor voor borstkanker zegt uh kankerbioloog Chin-Lin. "Ons onderzoek toont aan dat alcohol de werking van oestrogeen verhoogt in het stimuleren van de groei van borstkankercellen en de effecten van het kankermedicijn Tamoxifen op oestrogeen blokkering vermindert door het verhogen van de niveaus van een kankerverwekkend gen genaamd braf.". Alcoholgebruik tijdens de zwangerschap heeft gevolgen voor meerdere generaties. Als een moeder tijdens haar zwangerschap alcohol drinkt, zelfs een kleine hoeveelheid, kan ze daarmee de kans vergroten dat de volgende drie generaties alcoholisme kunnen ontwikkelen, volgens een nieuwe studie van Binghamton Universiteit. Lees verder, kinderen van overmatig drinkende ouders drinken zelf ook meer.

verwijderen dikke darm gevolgen , zoals hoge bloeddruk, diabetes, roken en overgewicht. Lees verder, tV advertenties beïnvloeden drankgedrag van kinderen. Hoe meer reclame kinderen voor bepaalde merken van alcohol te zien krijgen, hoe meer ze ervan consumeren, volgens een nieuwe studie. Het onderzoek, gepubliceerd in het septembernummer van het journal of Studies on Alcohol and Drugs, versterkt de stelling dat alcohol reclame het alcoholgebruik bij minderjarigen beïnvloedt.

Alcohol drinken tijdens een zwangerschap kan transgeneratieve effecten hebben. Een nieuwe studie door een professor psychologie aan het ucr vindt dat prenatale blootstelling aan ethanol (door alcoholgebruik van vrouwen tijdens de zwangerschap) abnormaliteiten in de hersenen en gedrag veroorzaakt die aan veel generaties kunnen doorgegeven worden. Lees verder, hoger alcoholgebruik leidt tot meer verlies van spierweefsel bij vrouwen na de menopauze. Als je het gevoel hebt dat je fysiek achteruit gaat als je ouder bent, kan er een reden zijn. Veroudering en menopauze zijn bekend om sarcopenie te beïnvloeden, wat een verlies van spiermassa en kracht inhoudt wat invloed heeft op het algemeen vermogen om taken uit het dagelijks leven uit te voeren. Een nieuwe studie is professioneel én van de eerste die alcoholgebruik verbindt met een hogere prevalentie van sarcopenie bij postmenopauzale vrouwen. Alcoholmisbruik, zelfs voor bevruchting, kan nakomelingen schaden. Moeders die te veel drinken voordat ze zwanger raken hebben waarschijnlijk een grotere kans op kinderen met hoge bloedsuikerwaardes en andere wijzigingen in hun glucosefunctie, die het risico verhogen dat ze als volwassene diabetes ontwikkelen, zo meldt een nieuwe studie, uitgevoerd met ratten. De resultaten worden zondag gepresenteerd op de 99ste jaarlijkse vergadering van de Endocrine estee society te Orlando, florida in. Lees verder, lange tijd zwaar drinken kan slagaders doen verouderen. Volgens nieuw onderzoek gepubliceerd in het journal of the American heart Association, het open access tijdschrift van de American heart Association / American Stroke association kan zwaar alcohol drinken over verschillende jaren vroegtijdig de slagaders verouderen, vooral bij mannen, waardoor ze een verhoogd risico hebbben.

verwijderen dikke darm gevolgen

Zorgenziekenhuis Januari 2017 by heel Holland Zorgt


Connecting content to people. Company, resources, plans products, apps. Relatie hogere oestrogeen niveaus en verhoogde huisje alcoholgevoeligheid in 'beloningscentrum' van products de hersenen. Het beloningscentrum van de hersenen is veel meer afgestemd op de plezierige effecten van alcohol als de oestrogeen niveaus verhoogd zijn, een effect dat een onderliggende oorzaak kan zijn van ontwikkeling van verslaving bij vrouwen, volgens een studie op muizen aan de University van Illinois. Lees verder, relatie alcoholgedrag en werking immuunsysteem, onderzoekers aan de Universiteit van Adelaide hebben een nieuwe band gevonden tussen het immuunsysteem van de hersenen en het verlangen om s avonds alcohol te drinken. In laboratoriumstudies met muizen hebben onderzoekers de impuls kunnen afzetten om alcohol te drinken door de muizen een geneesmiddel te geven dat een specifiek antwoord van het immuunsysteem in de hersenen blokkeert. Alcoholindustrie misleidt publiek over kankerrisico alcohol. Het onderzoeksteam, geleid door de london School of Hygiene tropical Medicine en het Karolinska institutet te Zweden, analyseerde informatie over kanker die op websites en in documenten van bijna 30 organisaties voor de alcoholindustrie wereldwijd verscheen tussen september en december 2016.

Hoe nu verder - samen weten we meer


Zoals bij het toedienen van alle medicijnen bestaat er kans op bijwerkingen; in dit geval bestaat er een risico dat niet alleen de ductus arteriosus wordt gesloten, maar ook andere bloedvaten. Toediening van ibuprofen geeft een kleinere kans daarop dan het al tientallen jaren gebruikte indomethacine (Van overmeire., 2000). Als medicijnen niet helpen en de ademhalingsproblemen groot, kan met een operatie de da worden gesloten. Na de geboorte worden de "foetus"-rode bloedlichaampjes (HbF-cellen) afgebroken. Deze zijn, zoals hiervoor aangegeven, niet meer nodig omdat voor het zuurstoftransport "volwassen" rode bloedcellen nodig zijn, die beter aansluiten op de eigen wijze van zuurstofvoorziening; immers in de baarmoeder neemt de baby zuurstof op via de placenta terwijl na de geboorte de baby het. Bij de afbraak van rode bloedlichaampjes ontstaat een gele kleurstof, bilirubine, als restproduct. Een te hoog gehalte bilirubine kan tot onherstelbare neurologische beschadigingen leiden. Ter bestrijding van het geelzien wordt fototherapie toegepast: de prematuur wordt onder een blauwe tl-lamp gelegd zodat bilirubine in een onschadelijke en uit te scheiden stof kan worden omgezet. Hersenbloeding, de diagnose hersenbloeding maakt op ouders van een prematuur een enorme, bijna verwoestende indruk.

Bij volwassenen vindt de zuurstofuitwisseling en afvoer van koolstofdioxi d e plaats tussen longen en long(slag)aders. Een foetus kan helemaal nog niet zelf ademhalen en gebruikt de longen ook niet. Gedurende de tijd in de baarmoeder vindt de uitwisseling plaats via de placenta en hoeft het bloed de longen hiervoor niet te passeren. Om de weg naar de placenta te kunnen "afsnijden" heeft een baby voor de geboorte een extra bloedvat, de ductus arteriosus: een soort bypass van de longen. Na de geboorte sluit de ductus arteriosus in het algemeen binnen drie dagen, maar een spontane sluiting kan ook zelfs nog na zes maanden plaatsvinden. Bij sommige baby's, en dan voornamelijk bij prematuren, blijft de ductus arteriosus echter open.

Bloed kan dan via de ductus arteriosus terugstromen naar de longen die zich daardoor vullen met bloed. Dit leidt tot ademhalingsproblemen. Een andere indicatie voor een open ductus arteriosus is een hartruis. Met behulp van een echo kan de diagnose open ductus arteriosus definitief worden gesteld. Als de prematuur duidelijk veel hinder ondervindt van de open ductus arteriosus kan deze soms gesloten worden met medicijnen (ibuprofen of indomethacine het succes is wisselend en de allerkleinste prematuren reageren minder goed.

Dikke darm operatie en endeldarm operatie dienst algemene

Nec, de schade aan de darmen door infectie en slechte doorbloeding noemt men Necrotiserende Enterocolitis (NEC). Hoewel de precieze oorzaak onbekend is het risico op nec groter naarmate de baby vroeger is geboren. Dit kan duiden op het feit dat de darmen niet genoeg zijn ontwikkeld voor een goede spijsvertering. Baby's met nec kunnen een zachte of juist gespannen buik hebben, meer zuurstof vereisen, bloed in hun darmen hebben, of apnea vertonen. Een renonderzoek van de buik bevestigt de diagnose. Als er geen teken van een breuk in de darmen is, behandelen de artsen nec met antibiotica, stoppen al het intestinale voeden (zoals fles, borst of sonde) en schakelen op een iv over, draineren de maaginhoud van de baby en voeren regelmatig renonderzoeken uit. In het geval tattoo er wel een breuk is, kan een chirurg het zieke stuk van de darm verwijderen of een drain aanleggen om besmette vloeistof uit de buik af te voeren. Open Ductus Arteriosus, lichaam de ductus arteriosus of ductus van Botalli is een bloedvat dat de longslagader verbindt met de lichaamsslagader.

verwijderen dikke darm gevolgen

Een overzicht van ziekenhuizen

Een andere belangrijke oorzaak is dat de noodzakelijke grote stijging van het speedtest bloedvolume niet kan worden opgevangen: de prematuur groeit snel en heeft daarbij "volwassen"-rode bloedlichaampjes (HbA) nodig en niet de "foetus"-rode bloedlichaampjes (HbF). De hbF cellen zijn meer afgestemd op zuurstofopname via de placenta, terwijl de HbA afgestemd zijn op de zuurstofvoorziening via de eigen longen. Bloedtransfusies zijn niet geheel zonder gevaar en een beslissing om tot transfusie over te gaan wordt dan ook weloverwogen genomen. Er bestaat namelijk een zeker risico op infectie, ijzerstapeling, hersenbloeding of ongewenste afweerreacties van stoffen in het donorbloed op lichaamsdelen van de prematuur (Roseff., 2002). Lage bloeddruk, een lage bloeddruk is een vrij gebruikelijke complicatie vlak na de geboorte van een prematuur. Het kan het gevolg zijn van een infectie, bloedverlies, vochtverlies of inwerking van medicatie van de moeder voor de geboorte. De behandeling van lage bloeddruk bestaat uit het verhogen van de vochtinname of door medicatie.

Bloedtransfusies hebben geen effect op de advies duur van de ziekenhuisopname (couveuse tijd groei of ontwikkeling van de ademhaling als zodanig (Ohls, 2002). Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen waardoor prematuren nogal eens bloedarmoede hebben en om die reden of meer bloedtransfusies moeten ondergaan. In de eerste plaats kan bloedarmoede mede ontstaan doordat er bloed wordt afgenomen voor talrijke onderzoeken en zeker voor prematuren betekent een paar. Echter, in belangrijke mate ligt de oorzaak van de bloedarmoede bij de vroeggeborene zelf. Ijzer is een belangrijke bouwstof van rode bloedlichaampjes en het kan voorkomen dat het ijzergehalte te laag. Soms is dat omdat de dunne darm nog onvoldoende ontwikkeld is en daarmee de opnamemogelijkheid van ijzer verstoord. Onderzoek toont aan dat het ter voorkoming van bloedtransfusies zinvol is om te starten met de toediening van ijzer (Franz., 2000). Bovendien blijkt de levensduur van rode bloedlichaampjes bij baby's die voor een zwangerschapsduur van 32 weken zijn geboren aanmerkelijk korter: 60 a 80 dagen in plaats van de gebruikelijke 80 a 100 dagen (Blackburn, 2003).

Algemene adviezen na een dikke - of dunne darm operatie

Meestal is ook het ademhalingscentrum in de hersenen van de prematuur onvoldoende ontwikkeld. Ter stimulatie wordt coffeine toegediend. De dosis coffeine wordt constant gehouden, zodat door te groeien de prematuur relatief ten opzichte van het gewicht american steeds minder coffe krijgt. Het ademhalingscentrum is normaal gesproken voldoende ontwikkeld tegen de tijd dat de prematuur voldragen zou zijn. Toediening van coffeine stopt dan ook meestal rond 36 weken. Als reactie van de longen op te lang kunstmatige toediening van zuurstof kan Bronchopulmonary dysplasia (BPD) ontstaan. Bloedarmoede, gemiddeld ontvangt een prematuur twee bloedtransfusies (Conceptrichtlijn Bloedtransfusie, 2002). Het aantal bloedtransfusies per prematuur neemt de laatste jaren wel enigzins af, maar het is nog steeds zeer gebruikelijk (Bain and Blackburn, 2004).

Verwijderen dikke darm gevolgen
Rated 4/5 based on 744 reviews